BİLGİ İÇİN

FORMU DOLDURUN

Kampüslerimiz
Anaokulu | İlkokul | Ortaokul | Anadolu Lisesi | Fen Lisesi

9.944,39 m2 kullanım alanlı
İSTEK Antalya Okulları Konyaaltı Kampüsü’nde;
Toplam 54 Adet Derslik,
274 kişilik Konferans Salonu,
600 Kişilik Yemekhane,
1 Adet Kapalı Yüzme Havuzu,
1 Adet Kapalı Spor Salonu,
1 Adet (125 m2) Öğrenci Kantini bulunmaktadır.
Eğitimde İSTEK Farkı
360° Sanal Tur

Lara okulumuzda görmek istediğiniz her nokta için tıklayınız...

Konyaaltı okulumuzda görmek istediğiniz her nokta için tıklayınız...
Neden Tercih Etmeliyim?

MEB Liseye Geçiş Sınavı ve TYT/AYT sınavlarında yerleşme oranı yüksektir.

2
8 Kampüste
IB PYP

İSTEK Anaokullarında ve İlkokullarında IB PYP Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına entegre edilerek uygulanır.

3
Özgün Yabancı
Dil Programı

İSTEK Anaokulları ve İlkokul 1. sınıfta özgün bir yabancı dil programı olan Crossroads uygulanır.

4
İkinci Adım
Programı

İSTEK Anaokulları ve İlkokullarına, sosyal ve duygusal becerileri desteklemek için İkinci Adım-Second Step Programı uygulanır.

5
Farkındalıkla
Eğit Dikkatini

İSTEK Ortaokullarında öğrenciler, Mindfulness uygulamaları ile dikkatini eğitmeyi, bilinçli bir şekilde odaklanabilmeyi öğrenir.

6
Geleceğin Dili:
Kodlama

İSTEK Okulları, anaokulundan liseye kadar tüm kademelerinde MEB ve IB PYP programlarına entegre bir müfredat uygular.

7
Koruyucu Önleyici
Rehberlik

İSTEK Okulları PDR çalışmalarının temelinde koruyucu, önleyici, geliştirici rehberlik anlayışı yatar.

8
İSTEK Antalya Okullarında
Yaşam

İSTEK Antalya Okulları temiz, sağlıklı ve güvenli okul ortamını öğrencileriyle paylaşıyor.

İSTEK Okulları
Tanıtım Filmi

Eğitim Ayrıcalıklarımız
Crossroads
İSTEK Okulları, öğrencilerin İngilizce’yi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmeleri ve sürekli kullanarak geliştirmeleri için bir uygulama başlatmıştır. Crossroads Programı anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1. Sınıflarına uygulanır. Öğrenciler haftada 24 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte olarak okul yaşamının her anında yemekte, bahçede, oyunda, tüm etkinliklerinde ve öğrenme esnasında İngilizce’yi öğrenir.

Öğrencilerin, günün doğal akışı boyunca İngilizce öğretmenleriyle de birlikte olabilmeleri ve her ortamda İngilizce konuşabilmeleri için ders programları eşzamanlı olarak iki dilde yürütülür. Böylece öğrenciler İngilizce’yi diğer disiplinler gibi öğrenilecek bir ders değil, edinilmesi gereken çok önemli bir iletişim aracı olarak içselleştirir.
Farkındalıkla Eğit Dikkatini: MINDFULNESS
İSTEK Ortaokullarında öğrencilerin daha etkili odaklanmasını, konsantrasyonlarının daha uzun sürmesini; zor duygularla, stres ve anlaşmazlıklarla baş edebilmelerini sağlamak, duyguları ve bedenleri ile olumlu ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Mindfulness programı uygulanır.

Mindfulness zihinsel bir beceridir. Dikkatimizi, iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan, bilinçli bir şekilde içinde bulunduğumuz ana odaklamaktır. Bu uygulamalar, öğrencilerin zihinsel olarak “iyi” olmalarını sağlarken, akademik başarılarının gelişmesini; odaklanmalarının artmasını; sosyal olarak olumlu beceriler kazanmalarını sağlar.
Maker Eğitimi
İSTEK Okullarında öğrencilere hem geleneksel ve ileri teknolojileri öğretecek, hem de üreten insan olmanın temel yetkinliklerini kazandıracak bir anlayış içerisinde “Robotik" ve "Maker" eğitimi verilir.

İSTEK Antalya Okullarında Maker hareketi 3 bölümde ele alınır. İlk bölüm olan "Sıfırdan Maker'a" ile öğrencinin disiplinler kazanması; ikinci bölüm "Maker'dan Maker'a" ile öğrendiklerini paylaşması, paylaşım ekonomisini savunması, atıkları ileri dönüşüm ile daha kullanışlı hale getirmesi; üçüncü segment olan "Maker'dan Pazara" ile ürettiği fikirleri, içerikleri, ürünleri ticarileştirmeyi ve çocuk girişimciliğini öğrenmeleri sağlanır.

Robotik eğitimi ile öğrencinin etik ahlak çerçevesinde, neyi, ne için, nasıl yapabileceğini elektronik ve mekanik bilgisi ile karıştırarak sunması; fiziki güçten çok akıl gücünü kullanabilen, robot üretebilen ve geliştirebilen bir birey olması sağlanır. Tüketen değil üreten nesiller yetişmesi için çeşitli kitlerle robotik alanında yapılan deney ve atölyeler sayesinde fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri disiplinleri ile ortak neler yapıldığı; mühendisliğin temellerini nelerin oluşturduğu uygulamalarla sağlamlaştırılır.
İSTEK Danışmanlık Sistemi
Her öğrenci, bir birey olarak değer görme, fark edilme, tanınma, kendini anlatma ve anlaşılmayı bekleme, öğretmenlerinden ilgi görme konularında eşit haklara sahiptir. Yine her bir öğrencinin kendini tanıması, kendini geliştirebileceği alanların farkına varması, öğrenme becerileri kazanması, sorumluluk geliştirmesi ve başarılı olması yolunda desteklenmesi, onun en temel haklarındandır. İSTEK Okulları, uyguladığı Danışmanlık Sistemi ile her bir öğrencisi için bu hakları garanti altına alır.

İSTEK Danışmanlık Sisteminde her öğrencinin akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmasında ona destek ve yardımcı olan bir danışmanı vardır. Ayrıca her öğrenci, kendisi gibi öğrencilerden oluşan bir danışmanlık grubu içinde yer alır.

İSTEK Danışmanlık Sisteminde anaokulu ve ilkokulda sınıf öğretmenleri, ortaokul ve liselerde ise branş öğretmenleri, öğrencilerin akademik ve bireysel alanda danışmanı olur. Danışman, danışanlarını okul süreçleri boyunca izler; daha mutlu ve başarılı bir okul yaşamı ve daha tatmin olabilecekleri bir bireysel yaşam için onlara geri bildirimlerde bulunur.
İkinci Adım Programı
İSTEK Anaokulları ve İlkokullarında Sosyal ve duygusal beceriler “İkinci Adım Programı” ile desteklenir. Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım programı, okul öncesi dönemden ilkokul 4. sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, program sayesinde akademik başarının arttığı, okul iklimi ve öğrenci davranışlarının olumluya doğru geliştiği gözlemlenir.
Müzik Eğitiminde Branşlaşma
Müzik programımız uluslararası geçerliliği olan metotlar temel alınarak oluşturulmuştur. Program, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar.

İSTEK Antalya Okullarında müzik dersleri 1. ve 2. sınıflarda branş eğitimlerine hazırlık olarak Orff ve Dans eğitimiyle başlar. Beden perküsyonu ve vurmalı enstrümanlarla geliştirilen ritim takip etme ve yaratma becerisi geliştirilen öğrencilerimiz; 3. sınıftan itibaren müzik eğitmenleri öncülüğünde yetenek tarama çalışmalarına katılır; yetenek ve bedensel özelliklerine uygun enstrümana yönlendirilirler. Öğrenciler, keman, piyano, gitar ya da vurmalı enstrümanlardan birini seçer; müzikal yetenekleri solo ya da toplu halde enstrüman çalma çalışmaları yoluyla gelişir.
Proje Tabanlı Tematik Öğrenme Yaklaşımı
Tematik yaklaşım, farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Böyle bir yaklaşım sonunda, öğrenciler değişik bakış açılarıyla çeşitli disiplinler arasında daha derin ilişki kurmayı öğrenirler. Tema merkezli öğretimde, öğrenciler kendi öğrenme stilleriyle çalışmaya yönlendirilirler. Böylece, öğrencilerin kendi ilgilerini çeken konuları araştırmaları ve ekip çalışması yapmaları için fırsatlar sağlanmış olur.

Projeye dayalı öğrenim (PDÖ), farklılaştırılmış öğretime doğal olarak katkıda bulunmaktadır. Bu öğrenim yöntemi öğrenci merkezli ve öğrenciyi geliştiren özelliklerinin yanı sıra çeşitli yollardan öğretmenin öğrencilerin ihtiyaçlarını görüp tespit etmesine de olanak sunmaktadır. PDÖ programımız, günlük sınıf yönetimi ve eğitiminde olduğu kadar genel değerlendirmelerde de olumlu bir fark ortaya koymaktadır.
Görsel Sanatlar Eğitiminde Branşlaşma
İSTEK Antalya Okullarında görsel sanatlar dersi çocuklarda var olan yaratıcılığı daha da zengin kılmak temel hedefiyle yola çıkar. Bu eğitimlerde amacımız sanatı görsel bir iletişim formu olarak kullanmada ve değerlendirmede güven ve yeterlilik kazanmaları için öğrencilerin görsel okur yazarlığını sağlayabilmektir.

Görsel Sanatlar dersinde yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimiz; özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirirken, sanatsal yaratma hazzını duyarlar. Görsel sanatlar dersi sözel, işitsel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsayacak bir bakışla, sanat tarihiyle birlikte planlanır. Görsel sanatların tarihini derinden etkileyen akım ve mitlerden yola çıkarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirecekleri duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri bir sanat eğitimi sunulur. Sanat çalışmalarında 3 boyutlu inşa çalışmaları, resim, heykel, seramik, cam fizyon, parmak boya, hamur, su bazlı akrilik boya, baskı gibi teknikler kullanılır.
Beden Eğitiminde Branşlaşma
Bireyin beden ve ruh sağlığının gelişebilmesi için yapılan hareketlerin bütünü olan Beden Eğitimi, İSTEK Antalya Okullarında; belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme amacını içeren spor etkinlikleriyle birlikte ele alınır. Öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra takım ruhu kazanmaları, düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenir. Sağlıklı olma konusunda bilinçlenmeleri amacıyla öğrencilerin her gün bir saat aktiviteye katılmaları gerekir.

Spor Eğitim Programları çerçevesinde öğrencilerin yaşamları boyunca spor yapma bilinci kazanmaları sağlanır. Spor eğitmenleri öncülüğünde yapılan kondisyonel (motor – kas) ölçüm ve testleri ile öğrencilerin yeteneklerine ve bedensel özelliklerine göre başarıyla yapabilecekleri spor branşına yönlenmeleri ve ortaokul-lise seviyelerinde ileri düzeyde branş becerileri edinerek lisanslı sporcu olarak yetişmeleri hedeflenir.
Ekoloji ve Doğa Temelli Eğitim
İSTEK Antalya Okullarında çocukların öğrenirken oturmak zorunda olmadıkları, fiziksel etkinliklerle de öğrenebildikleri, dört duvarla sınırlanmayan bir eğitim yaklaşımı benimsenir. Bu kapsamda çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerine olumlu katkılar sağlayan, eğitimi dış mekanlara taşıyan orman ve doğa temelli çalışmalar yürütülür. Çocukların tüm mevsimlerde doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak ve işiterek deneyimler yaşamalarını sağlayan doğayla iç içe vakit geçirebildikleri, doğada projeler üretebildikleri eğitimler uygulanır.

Çocuklar çevrelerini tanımaya başladıkça zihinlerinde farklı kavramlar geliştirirler. Ekoloji eğitimi kapsamında hazırlanan doğa etkinlikleri, çocukların doğal meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve tanımalarına, düşüncelerini açıklığa kavuşturmalarına, sorular sormalarına yardım eden çalışmalar olarak tanımlanabilir. Ayrıca çocuklar grup içinde işbirliği, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal değerleri de kazanır.
Öğrenim Hedeflerimiz
Hakkımızda
1985 yılında Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK
Vakfı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş ve
girişimci nesiller yetiştirmektedir.
Bugün Anaokulundan Üniversiteye uzanan bir eğitim
zincirine sahip kurumumuz ülkemizin geleceğinde
söz sahibidir.
15

ANAOKULU

15

İLKOKUL

15

ORTAOKUL

14

LİSE

9

FEN LİSESİ

1

ÜNİVERSİTE

Hakkımızda
1985 yılında Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK
Vakfı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş ve
girişimci nesiller yetiştirmektedir.
Bugün Anaokulundan Üniversiteye uzanan bir eğitim
zincirine sahip kurumumuz ülkemizin geleceğinde
söz sahibidir.
12

ANAOKULU

12

İLKOKUL

12

ORTAOKUL

10

LİSE

7

FEN LİSESİ

1

ÜNİVERSİTE

Eğitim Felsefemiz
Geleceğe Hazır Bireyler
Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;

Yaratıcı, Dünyaya uyumlu, Öğrenmeyi seven, Sorunlara çözüm getiren, Girişken, Yurtsever, Yüksek donanımlı, Üretken, Ahlaklı, Dinamik, Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.Uluslararası Standartlarda Eğitim
Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş, Bireysel farklılıkları önemseyen bir ortamda, Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,

Üretken, Yaratıcı, Sorumluluk sahibi, Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri; En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş, Teknoloji destekli, Yabancı dil ağırlıklı ve Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.
Yemek Menüsü
Anaokulu ve İlkokul yemek menüsü için tıklayınız

Ortaokul ve Lise yemek menüsü için tıklayınız

Sorularla İstek

İSTEK Okulları Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2019
İSTEK, veli bilgilerini yasal bir zorunluluk olmadığı sürece üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşmamaktadır.
Gizlilik Politikası - KVKK Aydınlatma Metni


<%-- --%>